• Torotech

    Torotech se zabývá výrobou přesných výpalků, obráběním, svařováním a dělením materiálů. Výrobu, díky dlouholeté praxi a zkušenostem v této oblasti, směřuje k odběratelům v automobilové a strojírenské výrobě.